[PDF]  SINH LÝ HỌC

Sách Sinh lý học được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách đươc các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: Kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.
Cuốn sách trình bày đầy đủ về cơ chế sinh lý theo từng hệ cơ quan trong cơ thể. Sách sinh lý học sẽ giúp các bạn sinh viên hiểu và dễ dàng tiếp cận những vẫn đề khác trong quá trình học tập những vấn đề y học liên quan như cơ chế tác dụng thuốc, sinh lý học từng bệnh …

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *