[PDF] GHÉP TẠNG 

Ghép tang (organ transplantation) là cây thép tụng (hay bộ phận cơ thể) từ người chủ tàng sang người nhận tan Tang ghép có thể được phép vào cùng vị trí cũ (orthotople) của ng bệnh đã phải cắt bỏ hay được phép khác vị trí theterotopic).
Có 3 loại thép tang ghép từ thân ghép đồng loài và ghép dị loại

  • Ghép tự thân (autografl) là mảnh ghép được lấy và cấy thép trên cùng cơ thể một người.
  • Ghép đóng loài (homognaft). Là ghép trong càng loài, trong đó có:
    Ghép đồng loại cũng gen khi ghép giữa hai trẻ sinh đôi cùng trứng và ghép giữa các cơ thể động vật cùng dòng thuần khiết với gan.
    +Trong trường hợp thép đóng loài khác ton (allogtrait) mảnh ghép sẽ không phù hợp và cơ thể người nhận, nó chỉ sống được một thời gian nhất định trên nên ghép, sau đó mảnh ghép bị đào thải (rojotion).
  • Ghép dị loài (xenograft) là ghép khác loài.

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé DOWNLOAD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *